Utleie

Husleieregler

Husleieregler Bedehuset

Finsland Bedehus er eier av Finsland Bedehus 
Huset kan leies bort til lag/foreninger og private personer, men lokalene skal ikke benyttes til arrangementer som eri strid med eiers interesser. 

Det må ikke forgå aktiviteter som viser respektløshet overfor kristen tro. 
Rusmidler er ikke tillatt brukt, dette inkluderer også alkoholsvak drikke. Det er røykeforbud inne på bedehuset. 
Politisk arbeid er ikke tillatt på bedehuset. 
Arrangement på bedehuset må være avsluttet senest kl 02.00. Husstyret kan søkes om dispensasjon i spesielle tilfeller. Det må vises hensyn til naboer, spesielt med tanke på støy. 
Ved bestilling av lokalet gjøres det avtale om rengjøring. 

Leietaker er ansvarlig for: 
- Skade på hus og inventar. Dersom det oppstår skade skal husstyret kontaktes. Leietaker skal i samarbeid med husstyret utbedre skaden eller betale for den 
- Eventuell sandstrøing, husstyret holder strømateriale. 
- Å sette seg inn i brann instruksen 
- At dører og vinduer (inkl. rømningsvei) er lukket når huset forlates 
- At ovenfor nevnte regler overholdes, og at lokalene tilbakeleveres i samme stand som de var ved leieperiodens start. 

Nøkler kan fåes/leveres på Joker, Finsland eller ved henvendelse til Vegar Jørgensen, tlf. 48 14 22 87. 

Powered by Cornerstone