Ungdomsforeningen

Ungdomsstyret har ansvaret for ungdomsarbeidet i Finsland bedehus. Det omfatter UF kvelder, Jentekvelder samt cellegrupper for ungdom m.m. 

Hver av disse har sine egne ledere, men Ungdomsstyet skal samordne tilbudene, og har også ansvaret for større satsinger og for planlegging av framtidens ungdomsarbeid på Finsland bedehus. Lederen av Ungdomstyret er med i foreningens hovedstyre.

Dette styret er for tiden ikke i funksjon og de enkelte arbeidslagene har ansvar for å planlegge ungdomsarbeidet under sitt arbeidsfelt.

Styret i Ungdomsfreninga 2023:

Silje Lien, Jostein Åsen, Daniel Wikne, Katrine Haugland, Amalie Verket, Sindre Åsen, Simon Follerås

Hensikt: 
Vi ønsker å få et fellesskap der ungdommer kan møte sine venner og også møte Gud. 

Kontakt: 
Jostein Åsen,  938 94 339

Powered by Cornerstone