Teknisk styre

Teknisk styre har ansvar for lokalene til Finsland bedehus og tar seg av utbygginger, vedlikehold og drift. Installasjoner for for lys, lyd og bilde, samt brannvern er deres ansvar. Teknisk styre tar seg også av utleie, regnskapsarbeid og innkjøp. Leder av styret er med i Hovedstyret.

Teknisk styre i 2024:

Tom Otto Utsogn (leder), Siren Haugeland, Marit K. Hagen, John N Kleveland, Svein Otto Hærås (kasserer), Ruth Grethe Utsogn

Hensikt: 
Vi legger forholdene best mulig til rette for alt som skal skje i Finsland bedehus.

Kontakt: 
Tom Otto Utsogn, 993 17 481

Powered by Cornerstone