Hovedstyret

Hovedstyret i Finsland bedehus skal på best mulig måte bidra til at foreningas målsetting om å drive åndelig og praktisk kristent arbeid i Finsland og på misjonsmarka kan oppfylles på best mulig måte. Styret er sammensatt av ledere fra de forskjellige støttetjenestene og virkegreinene i foreninga og skal koordinere og planlegge foreningens arbeid.

Hensikt: 
Vi vil legge til rette for at at Finsland bedehus skal ha tilbud som passer for flest mulig.

Styret 2024: 
Sveinung Haugeland, IngerJohanne Linjord, Jostein Åsen (UF), Stefan Rock (Voksenstyret), Tom Otto Utsogn (Husstyret), Vegard Fløystøl (leder)


Kontakt: 

Vegard Fløystøl, 469 33 165

Powered by Cornerstone