UngVoksen

UngVoksen er et kristent arrangement for deg som er 20+ og fortsatt føler deg ung.

Vi møtes på Finsland bedehus til andakt, sang, kake og kaffe ca en fredag i måneden.

Følg gjerne vår Facebook-side:

UngVoksen Finsland Bedehus

Velkommen i felleskapet!

UngVoksen

 

 

Powered by Cornerstone