Artikkel/Informasjon om Misjonsprosjektet i Estland

Informasjon om Misjonsprosjektet i Estland

Finsland Bedehus har Misjonsprosjekt sammen med Finsland Menighet og Greipstad Menighet, NMS sitt arbeid i Estland.

Fram til 1940 ble den lutherske kirken regnet som den tradisjonelle folkekirken i Estland. Etter 50 år med kommunisme, regnes landet nå som et av de minst religiøse i Europa. Vi samarbeider med Den estiske evangelisk-lutherske kirke (EELK) om å plante levedyktige menigheter og skape nye møteplasser. I tillegg støtter vi barne- og ungdomsarbeidet i kirken. NMS har både misjonærer og praktikanter i Estland.

Se video om NMS sitt arbeid i Estland her

NMS har også laget en Blogg man kan følge her

Nyheter fra Estland her

Foto:NMS

Informasjon om Misjonsprosjektet i Estland
Powered by Cornerstone