UngVoksen kveld på Bedehuset

UngVoksen er et kristent arrangement for deg som er 20+ og fortsatt føler deg ung.

Vi møtes på Finsland bedehus til andakt, sang, kake og kaffe ca en fredag i måneden.

Kontaktperson er Maren Utsogn, 936 47 754

UngVoksen kveld på Bedehuset
Powered by Cornerstone