Artikkel/Ny ungdomsarbeider på Finsland Bedehus

Ny ungdomsarbeider på Finsland Bedehus

Jostein Åsen blir ny ungdomsarbeider på Finsland Bedehus. Mange kjenner Jostein godt fra før. Han vil bidra på UF, Yngres, Søndagsskole, bibelgrupper, og der det ellers er naturlig med tanke på barn og ungdom. Vi føler at det er bønnesvar at vi fikk Jostein som ungdomsarbeider. Han vil kombinere jobben som ungdomsarbeider hos oss med en 50% stilling på Oasen skole i Vennesla. Velkommen Jostein!!

Ny ungdomsarbeider på Finsland Bedehus
Powered by Cornerstone